ஷேக்கினா.

  கேரள தொலைக்காட்சிகளில் ஒரு கத்தோலிக்க ஜிகினா !   கத்தோலிக்க திருச்சபை லீலைகளை மறைக்கும் திரைச்சீலை ! ப ண்டைய எபிரேயு மொழியில் “ஷேக்...