ஞாயிறு, 31 டிசம்பர், 2017

ஆளவந்தான் USA! ஒரு கலக்கல் ரிப்போர்ட்

Kamal Haasan's 2001 film AALAVANDHAN / ABHAY which earned a cult status in Tamil is now being played at American Film Festivals. The movie is loved for several reasons - Animated sequences, violence, hallucination and stunts. Audience are praising Kamal's double role as Nandhu and Vijay. This video shows a new review of the movie along with the praises it is receiving from the people who watched it in Texas Film Festival.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

ஆதார்

– ஒரு முழுமையான பார்வை 1999- இல் ஏற்பட்ட கார்கில் போருக்குப்பிறகு பாதுகாப்பு ஆலோசகர் சுப்ரமணியம் தலைமையில் ஏற்படுத்தப்பட்ட கார்கில் மறுப...